Editorial Team

General Editor

 • Dilmurod Rakhmatov, Jizzakh branch of National University of Uzbekistan, Jizzakh, UZB

Managing Editor

 • Fazliddin Arzikulov, Tashkent State Technical University named after Islom Karimov, Tashkent, UZB

Editorial Board

 • Khalimov Ilkhom Ubaydulloyevich, Navoi State Mining institute, Navoi, UZB
 • Ermatov Nizom Jumakulovich, Tashkent Medical Academy, Tashkent, UZB
 • Mustafakulov Asror Akhmedovich, Jizzakh Polytechnic Institute, Jizzakh, UZB
 • Khasanova Dilnoza Akhrorovna, Bukhara State Medical Institute, Bukhara, UZB
 • Khushboqov Bakhtiyor Khudoymurodovich, Tashkent State Technical University, Tashkent, UZB
 • Toshboeva Robiya Sobirovna, Tashkent State University of Law, Tashkent, UZB
 • Mussaeva Malika Anvarovna, Institute of Nuclear Physics Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, UZB
 • Mislibaev Ilkhom Tuychibaevich, Navoi State Mining institute, Navoi, UZB
 • Azizova Feruza Khusanovna, Tashkent Medical Academy, Tashkent, UZB
 • Tukhtashev Alisher Bakhodirovich, Navoi State Mining institute, Navoi, UZB
 • Alikulov Shukhrat Sharofovich, Navoi State Mining institute, Navoi, UZB
 • Nishonova Nodiraxon Rayimjonovna, Tashkent State Technical University, Tashkent, UZB
 • Tavboyev Sirojiddin Axbutayevich, Jizzakh Polytechnic Institute, Jizzakh, UZB
 • Аzizova Feruza Lyutpillayevna, Tashkent Medical Academy, Tashkent, UZB
 • Salomova Feruza Ibodullaevna, Tashkent Medical Academy, Tashkent, UZB
 • Sherkuzieva Guzal Fakhritdinovna, Tashkent Medical Academy, Tashkent, UZB
 • Ilkhamova Malokhat Utkurovna, Tashkent Institute of Textile and Light Industry, Tashkent, UZB
 • Iskandarova Guzal Tulkinovna, Tashkent Medical Academy, Tashkent, UZB
 • Elmurotova Dilnoza Baxtiyorovna, Tashkent State Technical University named after Islom Karimov, Tashkent, UZB
 • Shoguchkarov Sanjar Qodir ugli, Tashkent State Technical University named after Islom Karimov, Tashkent, UZB
 • Juraev Sanjar Rashidovich, Tashkent State Technical University named after Islom Karimov, Tashkent, UZB
 • Khalmatova Barno Turdixodjaevna, Tashkent Medical Academy, Tashkent, UZB
 • Kosimov Odilbek Yunusovich, Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy, Surkhandaryo, UZB
 • Boymirov Sherzod Tuxtayevich, Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy, Surkhandaryo, UZB
 • Hodjieva Farogat Oltiyevna, Navoi State Pedagogical Institute, Navoi, UZB
 • Ziyadullayev Abdukaxxar Shamsievich, Academy of Army Forces of Republic of Uzbekistan, UZB
 • Ibragimova Fazilat Erkinovna, Jizzakh State Pedagogical University, Jizzakh, UZB
 • Shapulatova Zumrat Jaxongirovna, Samarkand Institute of Veterinary Medicine, Samarkand, UZB
 • Abduvalieva Dilnoza Akramovna, Jizzakh State Pedagogical University, Jizzakh, UZB
 • Ganiyeva Gulnozaxon Zaxirovna, Jizzakh State Pedagogical University, Jizzakh, UZB
 • Khayitov Lazizbek Rustamjon ugli, Tashkent State Pedagogical University, Tashkent, UZB
 • Jabborova Dilafruz Furqatovna, Navoi State Pedagogical Institute, Navoi, UZB
 • Jumaniyazova Navbakhor Bahtiyarovna, Urganch State University, Urganch, UZB
 • Almamatova Shaxnoza Tursunqulovna, Jizzakh State Pedagogical University, Jizzakh, UZB
 • Nargiza Ashurovna Boboyarova, Urganch State University, Urganch,UZB
 • Vaisova Mokhira Davlatboevna, Urganch State University, Urganch,UZB
 • Sharipov Rasulbek Akhmedovich, Urganch State University, Urganch, UZB
 • Sobirova Mavjuda Ruziyevna, Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy, Surkhandaryo, UZB
 • Abraev Imomali Meliboevich, Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy, Surkhandaryo, UZB
 • Rakhimova Muminakhon Zokirjonovna, Urganch State University, Urganch, UZB
 • Tursunova Shakhnoza Bekchanovna, Urganch State Pedagogical Institute, Urganch, UZB
 • Qarshiyeva Zulfiya Shukurovna, Samarkand Region National Center for Training Pedagogues in New Methods, Samarkand, UZB
 • Shodiev Khamza Ruziqulovich, Navoi State Pedagogical Institute, Navoi, UZB
 • Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Navoi State Pedagogical Institute, Navoi, UZB
 • Adilova Shakhnoza Rakhimovna, Tashkent State Technical University named after Islom Karimov, Tashkent, UZB
 • Isxoqova Shoira Mirsodiqovna, National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan
 • Najmiddinova Yokutkhon Rukhiddinovna, Namangan Institute of Engineering and Construction, Namangan, Uzbekistan
 • Nazarova Dildora Asatovna, Kokand State Pedagogical Institute, Kokand, Uzbekistan