TO INTRODUCE STUDENTS TO WOOD AND ITS PROCESSING TECHNOLOGY

Authors

  • Xamidov Xayrulla Qudratovich 18th specialized State comprehensive school, Tashkent region, Tashkent district

Abstract

In this qualification work, the issue of teaching wood and its processing technology to students, orienting them to the profession by teaching them to perform laboratory work, and the formation of moral and educational qualities, is studied. and theoretical information in this context is included. One-hour lesson development, demonstration and didactic materials are attached to the qualification work. In the t5-year perspective plan after the advanced training course, the scope, subject and content of the activities carried out after the course, as well as the deadlines for their implementation, are determined.

References

Karimov I.A. Mamlakatimiz taraqqiyotining qonuniy asoslarini mustaqkamlash faoliyatimiz mezoni bo’lishi darkor. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining beshinchi yalpi majlisidagi ma`ruza. Xalq so’zi. 2006 yil 25 fevral.

Karimov I.A. Ozod va obod vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz. T., «O’zbekiston», 2000.

Karimov I.A. Barkamol avlod orzusi T., «SHarq» 1999.

Karimov I.A. «Barkamol avlod - O’zbekiston taraqqiyoti poydevori» T. O’zbekiston. 1997.

Avazboeva O.I., Isyanov R.G., Odilboev X. Mehnat ta`limi uslubiyotidan amaliy va laboratoriya mashg`ulotlari. Toshkent, TDPU. 1995.

Davlatov K. Mehnat va kasb ta`limi, tarbiyasi hamda kasb tanlash nazariyasi va metodikasi. – T.: «O’qituvchi», 1992.

Davlatov K. Mehnat va kasb ta`limi, tarbiyasi hamda kasb tanlash nazariyasi va metodikasidan amaliy mashg`ulotlar: Pedagogika instituti talabalari uchun qo’llanma. – T.: «O’qituvchi», 1995.

Boltaboev S.A., Ismoilova M.M. Kasb ta`limi metodikasi fanidan kurs ishlari. (metodik qo’llanma). T.: TDPU, 2002.

Boltaboev S.A., Magdiev O.SH. Mehnat va kasb ta`limi metodikasidan amaliy mashg`ulotlar (Metodik qo’llanma). T.: TDPU, 2002.

Boltaboev S.A., Magdiev O.SH., Sattorov V.N., Avazboev O.I. Mehnat va kasb ta`limi metodikasidan o’quv mashg`ulotlari. Uslubiy qo’llanma. 2002.

Muslimov N.A., Boltaboev S.A., SHaripov SH. Maxsus fanlarni o’qitish metodikasi. Mehnat ta`limi yo’nalishi magistrantlari uchun qo’llanma. Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU 2003.

SHaripov SH.S. va b. Pedagogik amaliyot (metodik qo’llanma). T.: TDPU, 2006.

SHaripov SH.S. va b. Kasbiy pedagogika (metodik qo’llanma). T.: TDPU, 2006.

SHaripov SH.S., Abralova M. Maktablar o’quv va o’quv ishlab chiqarish ustaxonalari uchun xavfsizlik texnikasi va ishlab chiqarish sanitariyasi qoidalari. Metodik yo’riqnoma. Toshkent, Respublika ta`lim markazi. 2002.

SHaripov SH.S., Jalilov T. Mehnat ta`limi ustaxonalari uchun davlat ta`lim standartlariga muvofiq ko’rgazmali qurollar ro’yxati. Metodik qo’llanma. Toshkent, Respublika ta`lim markazi. 2002.

Cattorov V.N.Axmadaliev S.Y. Mexnat ta`limi.(metodik іґllanma).T,: Jaxon print,2009

Tolipov O’.Q., SHaripov SH.S., Xolmatov P.Q. Umumiy o’rta ta`lim maktablari va maktabdan tashqari muassasalar to’garak rahbarlari uchun namunaviy dastur. Toshkent, Nizomiy nomidagi TDPU, 2003.

Downloads

Published

2023-01-12

How to Cite

Xamidov Xayrulla Qudratovich. (2023). TO INTRODUCE STUDENTS TO WOOD AND ITS PROCESSING TECHNOLOGY. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 2(1), 21–34. Retrieved from http://ijournal.uz/index.php/jartes/article/view/446