Archives

 • Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES)
  Vol. 1 No. 12 (2022)

  JARTES publishes a new issue every month and accepts articles in the following areas:

  - Exact and natural sciences
  - Pedagogical sciences
  - Social sciences and humanities
  - Technical sciences
  - Medical sciences

  The scientific journal has Certificate No. 1451 of the Agency for Development of Information and Mass Communications under the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan.

 • Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES)
  Vol. 3 No. 1 (2024)

  JARTES publishes a new issue every month and accepts articles in the following areas:

  - Exact and natural sciences
  - Pedagogical sciences
  - Social sciences and humanities
  - Technical sciences
  - Medical sciences

  The scientific journal has Certificate No. 1451 of the Agency for Development of Information and Mass Communications under the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan.

 • “Zamonaviy qurilish sohasida ta'lim, ilm va innovatsiya” xalqaro ilmiy-texnik anjuman
  2023

   “ZAMONAVIY QURILISH SOHASIDA TA’LIM, ILM VA INNOVATSIYA” nomli xalqaro ilmiy-texnik Anjumani ilmiy ishlari to’plami (Toshkent, 2023 yil, 20-21-sentyabr). 

  Taqrizchilar: t.f.d., prof. Komilov X.X., t.f.n., prof. Yusupov X.I., PhD, dots. Yusufxo’jayev S.A., t.f.n., dos. Shadmanova Z.S., f.m.f.n., dots. Matkarimov S.Y., PhD, dots. Axmadiyorov U.S., dots. Aripova N.A., t.f.n., dots. Axmedov S.I

  Qurilish konstruksiyalari va inshootlarini kompyuterda modellashtirishning vazifalari va usullari, seysmik va avariyaviy ta'sirlarda bino va inshootlarning ishonchliligi va xavfsizligi, qurilish ilm-fanini rivojlantirish uchun innovatsion qurilish materiallari, loyihalar va texnologiyalarni tadbiq etishning dolzarb muammolari bo‘yicha ilmiy-tadqiqot natijalarining dolzarb masalalari ko‘rib chiqilib, fan, ta’lim va ishlab chiqarishni jadal integratsiyalash bo‘yicha istiqboldagi rejalar muhokama qilindi.

  Arxitektura va qurilish sohasidagi olimlar va mutaxassislar, professor-o‘qituvchilar, ilmiy xodimlar va stajyorlar uchun mo’ljallangan.

  Mualliflar tahririyatga taqdim etilgan materiallarning mazmuni va haqqoniyligi uchun huquqiy va boshqa javobgarlikni o'z zimmalariga oladilar.

   

  © TOSHKENT ARXITEKTURA-QURILISH UNIVERSITETI

  © Mualliflar jamoasi, 2023.

 • II International Multidisciplinary Conference “Innovations and Tendencies of State-of-Art Science”
  2023

  We invite doctoral students, researchers, graduate students, and students to participate in the international conference. Based on the conference results, a collection of conference proceedings will be published with the assignment of UDC and LBC codes and subsequent placement on the Google Scholar platform.

  The publisher is the publishing house XALQARO TADQIQOT LLC, the collection is assigned an ISBN (USA).

  Conference languages: English, Russian, Uzbek.

 • II International Multidisciplinary Conference of Modern Scientific Research
  2023

  We invite doctoral students, researchers, graduate students, and students to participate in the international conference. Based on the conference results, a collection of conference proceedings will be published with the assignment of UDC and LBC codes and subsequent placement on the Google Scholar platform.

  The publisher is the publishing house International Research LLC, the collection is assigned an ISBN (USA).

  Conference languages: English, Russian, Uzbek.

 • Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES)
  Vol. 2 No. 3 (2023)

  JARTES publishes a new issue every month and accepts articles in the following areas:

  - Exact and natural sciences
  - Pedagogical sciences
  - Social sciences and humanities
  - Technical sciences
  - Medical sciences

  The scientific journal has Certificate No. 1451 of the Agency for Development of Information and Mass Communications under the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan.

 • International Multidisciplinary Conference “Innovations and Tendencies of State-of-Art Science”
  2023

  We invite doctoral students, researchers, graduate students, and students to participate in the international conference. Based on the conference results, a collection of conference proceedings will be published with the assignment of UDC and LBC codes and subsequent placement on the Google Scholar platform.

  The publisher is the publishing house XALQARO TADQIQOT LLC, the collection is assigned an ISBN (USA).

  Conference languages: English, Russian, Uzbek.

 • Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES)
  Vol. 2 No. 2 (2023)

  JARTES publishes a new issue every month and accepts articles in the following areas:

  - Exact and natural sciences
  - Pedagogical sciences
  - Social sciences and humanities
  - Technical sciences
  - Medical sciences

  The scientific journal has Certificate No. 1451 of the Agency for Development of Information and Mass Communications under the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan.

 • Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES)
  Vol. 2 No. 1 (2023)

  JARTES publishes a new issue every month and accepts articles in the following areas:

  - Exact and natural sciences
  - Pedagogical sciences
  - Social sciences and humanities
  - Technical sciences
  - Medical sciences

  The scientific journal has Certificate No. 1451 of the Agency for Development of Information and Mass Communications under the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan.

 • International Multidisciplinary Conference “Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World”
  2023

  We invite doctoral students, researchers, graduate students, and students to participate in the international conference. Based on the conference results, a collection of conference proceedings will be published with the assignment of UDC and LBC codes and subsequent placement on the Google Scholar platform.

  The publisher is the publishing house XALQARO TADQIQOT LLC, the collection is assigned an ISBN (USA).

  Conference languages: English, Russian, Uzbek.

 • International Multidisciplinary Conference of Modern Scientific Research
  2022

  We invite doctoral students, researchers, graduate students, and students to participate in the international conference. Based on the conference results, a collection of conference proceedings will be published with the assignment of UDC and LBC codes and subsequent placement on the Google Scholar platform.

  The publisher is the publishing house International Research LLC, the collection is assigned an ISBN (USA).

  Conference languages: English, Russian, Uzbek.

 • The Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES)
  Vol. 1 No. 1 (2021)

  JARTES publishes a new issue every month and accepts articles in the following areas:

  - Exact and natural sciences
  - Pedagogical sciences
  - Social sciences and humanities
  - Technical sciences
  - Medical sciences

  The scientific journal has Certificate No. 1451 of the Agency for Development of Information and Mass Communications under the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan.

 • Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES)
  Vol. 1 No. 11 (2022)

  JARTES publishes a new issue every month and accepts articles in the following areas:

  - Exact and natural sciences
  - Pedagogical sciences
  - Social sciences and humanities
  - Technical sciences
  - Medical sciences

  The scientific journal has Certificate No. 1451 of the Agency for Development of Information and Mass Communications under the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan.

 • Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES)
  Vol. 1 No. 10 (2022)

  JARTES publishes a new issue every month and accepts articles in the following areas:

  - Exact and natural sciences
  - Pedagogical sciences
  - Social sciences and humanities
  - Technical sciences
  - Medical sciences

  The scientific journal has Certificate No. 1451 of the Agency for Development of Information and Mass Communications under the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan.

 • Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES)
  Vol. 1 No. 9 (2022)

  JARTES publishes a new issue every month and accepts articles in the following areas:

  - Exact and natural sciences
  - Pedagogical sciences
  - Social sciences and humanities
  - Technical sciences
  - Medical sciences

  The scientific journal has Certificate No. 1451 of the Agency for Development of Information and Mass Communications under the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan.

 • Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES)
  Vol. 1 No. 8 (2022)

  JARTES publishes a new issue every month and accepts articles in the following areas:

  - Exact and natural sciences
  - Pedagogical sciences
  - Social sciences and humanities
  - Technical sciences
  - Medical sciences

  The scientific journal has Certificate No. 1451 of the Agency for Development of Information and Mass Communications under the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan.

 • Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES)
  Vol. 1 No. 7 (2022)

  JARTES publishes a new issue every month and accepts articles in the following areas:

  - Exact and natural sciences
  - Pedagogical sciences
  - Social sciences and humanities
  - Technical sciences
  - Medical sciences

  The scientific journal has Certificate No. 1451 of the Agency for Development of Information and Mass Communications under the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan.

 • Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES)
  Vol. 1 No. 6 (2022)

  JARTES publishes a new issue every month and accepts articles in the following areas:

  - Exact and natural sciences
  - Pedagogical sciences
  - Social sciences and humanities
  - Technical sciences
  - Medical sciences

  The scientific journal has Certificate No. 1451 of the Agency for Development of Information and Mass Communications under the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan.

 • Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES)
  Vol. 1 No. 5 (2022)

  JARTES publishes a new issue every month and accepts articles in the following areas:

  - Exact and natural sciences
  - Pedagogical sciences
  - Social sciences and humanities
  - Technical sciences
  - Medical sciences

  The scientific journal has Certificate No. 1451 of the Agency for Development of Information and Mass Communications under the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan.

 • Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES)
  Vol. 1 No. 4 (2022)

  JARTES publishes a new issue every month and accepts articles in the following areas:

  - Exact and natural sciences
  - Pedagogical sciences
  - Social sciences and humanities
  - Technical sciences
  - Medical sciences

  The scientific journal has Certificate No. 1451 of the Agency for Development of Information and Mass Communications under the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan.

 • Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES)
  Vol. 1 No. 3 (2022)

  JARTES publishes a new issue every month and accepts articles in the following areas:

  - Exact and natural sciences
  - Pedagogical sciences
  - Social sciences and humanities
  - Technical sciences
  - Medical sciences

  The scientific journal has Certificate No. 1451 of the Agency for Development of Information and Mass Communications under the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan.

 • Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES)
  Vol. 1 No. 2 (2021)

  JARTES publishes a new issue every month and accepts articles in the following areas:

  - Exact and natural sciences
  - Pedagogical sciences
  - Social sciences and humanities
  - Technical sciences
  - Medical sciences

  The scientific journal has Certificate No. 1451 of the Agency for Development of Information and Mass Communications under the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan.