Archives

 • Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES)
  Vol. 2 No. 1 (2023)

  JARTES publishes a new issue every month and accepts articles in the following areas:

  - Exact and natural sciences
  - Pedagogical sciences
  - Social sciences and humanities
  - Technical sciences
  - Medical sciences

  The scientific journal has Certificate No. 1451 of the Agency for Development of Information and Mass Communications under the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan.

 • "Mediamakonda til, tahrir va tarjima muammolari" Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi
  2024

  UDK: 2. 070.41;81'25

  Mediamakonda til, tahrir va tarjima muammolari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari (29-may, 2024-yil). – Toshkent: O‘zDJTU, 2024. – 624 b.

  Mualliflar maqola mazmuni uchun mas’uldirlar.

  Mas’ul muharrirlar: f.f.d., dots. Amrullo KARIMOV, f.f.d., prof. Dilfuza TEShABAYEVA, f.f.n., prof. Mukaddas ISRAIL, f.f.d., dots. Dilfuza SAIDQODIROVA

  Tahrir hay’ati: Shaxnoza PARPIYEVA, Eldorjon ShERMATOV

  Mazkur ilmiy to‘plam O‘zDJTU xalqaro jurnalistika fakulteti Kengashining 2024-yilning 17-mayidagi 10-sonli majlisi qarori bilan nashrga tavsiya etilgan.

 • “Oliy ta’limda raqamli texnologiyalar va innovatsiya: fan, ta’lim, tarbiya” mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnik anjuman (2-qism)
  2024

  Oliy ta’limda raqamli texnologiyalar va innovatsiya: fan, ta’lim, tarbiya mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari.

  Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 20-martdagi “2024-yilda qo‘shimcha o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxatini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 76-sonli buyrug‘iga asosan Navoiy innovatsiyalar universiteti tomonidan 2024-yil 18-aprel kuni o‘tkazilgan Oliy ta’limda raqamli texnologiyalar va innovatsiya: fan, ta’lim, tarbiya mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallaridan tashkil topgan.

  To‘plam materiallaridan mutaxassislar, olimlar, pedagoglar, professor-o‘qituvchilar, doktorantlar, mustaqil izlanuvchilar, magistrantlar va talabalar foydalanishlari mumkin.

 • “Oliy ta’limda raqamli texnologiyalar va innovatsiya: fan, ta’lim, tarbiya” mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnik anjuman (1-qism)
  2024

  Oliy ta’limda raqamli texnologiyalar va innovatsiya: fan, ta’lim, tarbiya mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari.

  Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 20-martdagi “2024-yilda qo‘shimcha o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxatini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 76-sonli buyrug‘iga asosan Navoiy innovatsiyalar universiteti tomonidan 2024-yil 18-aprel kuni o‘tkazilgan Oliy ta’limda raqamli texnologiyalar va innovatsiya: fan, ta’lim, tarbiya mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallaridan tashkil topgan.

  To‘plam materiallaridan mutaxassislar, olimlar, pedagoglar, professor-o‘qituvchilar, doktorantlar, mustaqil izlanuvchilar, magistrantlar va talabalar foydalanishlari mumkin.

 • "Ta'lim tizimida innovatsion va raqamli texnologiyalarni qo'llash masalalari" Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman
  2024

  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma’muriy islohotlar doirasida oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2023-yil 4-iyuldagi PQ-200 qarori 9-bandida belgilangan topshiriq ijrosini o‘z vaqtida va samaralari bajarilishini ta’minlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 18-yanvardagi 16-sonli buyrug’i asosida tashkil etilgan "Ta'lim tizimida innovatsion va raqamli texnologiyalarni qo'llash masalalari" (Problems of Application of Innovative and Digital Technologies in Education System) mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari (6-7 may, 2024-yil)-T.:TDPU, 2024.

  Toʻplamda joy olgan tezislarda keltirilgan ma’lumotlarning toʻg‘riligiga mualliflar javobgardirlar

  The authors are responsible for the correctness of the information contained in the theses included in the collection

  © Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Ilmiy-texnik kengash yig‘ìlishining 2024-yil 17-maydagi 5-sonli qaroriga asosan nashrga tavsiya etilgan.

 • II International Multidisciplinary Conference “Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World”
  2024

  We invite doctoral students, researchers, graduate students, and students to participate in the international conference. Based on the conference results, a collection of conference proceedings will be published with the assignment of UDC and LBC codes and subsequent placement on the Google Scholar platform.

  The publisher is the publishing house XALQARO TADQIQOT LLC, the collection is assigned an ISBN (USA).

  Conference languages: English, Russian, Uzbek.

 • Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES)
  Vol. 3 No. 2 (2024)

  JARTES publishes a new issue every month and accepts articles in the following areas:

  - Exact and natural sciences
  - Pedagogical sciences
  - Social sciences and humanities
  - Technical sciences
  - Medical sciences

  The scientific journal has Certificate No. 1451 of the Agency for Development of Information and Mass Communications under the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan.

 • Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES)
  Vol. 3 No. 1 (2024)

  JARTES publishes a new issue every month and accepts articles in the following areas:

  - Exact and natural sciences
  - Pedagogical sciences
  - Social sciences and humanities
  - Technical sciences
  - Medical sciences

  The scientific journal has Certificate No. 1451 of the Agency for Development of Information and Mass Communications under the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan.

 • “Zamonaviy qurilish sohasida ta'lim, ilm va innovatsiya” xalqaro ilmiy-texnik anjuman
  2023

   “ZAMONAVIY QURILISH SOHASIDA TA’LIM, ILM VA INNOVATSIYA” nomli xalqaro ilmiy-texnik Anjumani ilmiy ishlari to’plami (Toshkent, 2023 yil, 20-21-sentyabr). 

  Taqrizchilar: t.f.d., prof. Komilov X.X., t.f.n., prof. Yusupov X.I., PhD, dots. Yusufxo’jayev S.A., t.f.n., dos. Shadmanova Z.S., f.m.f.n., dots. Matkarimov S.Y., PhD, dots. Axmadiyorov U.S., dots. Aripova N.A., t.f.n., dots. Axmedov S.I

  Qurilish konstruksiyalari va inshootlarini kompyuterda modellashtirishning vazifalari va usullari, seysmik va avariyaviy ta'sirlarda bino va inshootlarning ishonchliligi va xavfsizligi, qurilish ilm-fanini rivojlantirish uchun innovatsion qurilish materiallari, loyihalar va texnologiyalarni tadbiq etishning dolzarb muammolari bo‘yicha ilmiy-tadqiqot natijalarining dolzarb masalalari ko‘rib chiqilib, fan, ta’lim va ishlab chiqarishni jadal integratsiyalash bo‘yicha istiqboldagi rejalar muhokama qilindi.

  Arxitektura va qurilish sohasidagi olimlar va mutaxassislar, professor-o‘qituvchilar, ilmiy xodimlar va stajyorlar uchun mo’ljallangan.

  Mualliflar tahririyatga taqdim etilgan materiallarning mazmuni va haqqoniyligi uchun huquqiy va boshqa javobgarlikni o'z zimmalariga oladilar.

   

  © TOSHKENT ARXITEKTURA-QURILISH UNIVERSITETI

  © Mualliflar jamoasi, 2023.

 • II International Multidisciplinary Conference “Innovations and Tendencies of State-of-Art Science”
  2023

  We invite doctoral students, researchers, graduate students, and students to participate in the international conference. Based on the conference results, a collection of conference proceedings will be published with the assignment of UDC and LBC codes and subsequent placement on the Google Scholar platform.

  The publisher is the publishing house XALQARO TADQIQOT LLC, the collection is assigned an ISBN (USA).

  Conference languages: English, Russian, Uzbek.

 • II International Multidisciplinary Conference of Modern Scientific Research
  2023

  We invite doctoral students, researchers, graduate students, and students to participate in the international conference. Based on the conference results, a collection of conference proceedings will be published with the assignment of UDC and LBC codes and subsequent placement on the Google Scholar platform.

  The publisher is the publishing house International Research LLC, the collection is assigned an ISBN (USA).

  Conference languages: English, Russian, Uzbek.

 • Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES)
  Vol. 2 No. 3 (2023)

  JARTES publishes a new issue every month and accepts articles in the following areas:

  - Exact and natural sciences
  - Pedagogical sciences
  - Social sciences and humanities
  - Technical sciences
  - Medical sciences

  The scientific journal has Certificate No. 1451 of the Agency for Development of Information and Mass Communications under the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan.

 • International Multidisciplinary Conference “Innovations and Tendencies of State-of-Art Science”
  2023

  We invite doctoral students, researchers, graduate students, and students to participate in the international conference. Based on the conference results, a collection of conference proceedings will be published with the assignment of UDC and LBC codes and subsequent placement on the Google Scholar platform.

  The publisher is the publishing house XALQARO TADQIQOT LLC, the collection is assigned an ISBN (USA).

  Conference languages: English, Russian, Uzbek.

 • Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES)
  Vol. 2 No. 2 (2023)

  JARTES publishes a new issue every month and accepts articles in the following areas:

  - Exact and natural sciences
  - Pedagogical sciences
  - Social sciences and humanities
  - Technical sciences
  - Medical sciences

  The scientific journal has Certificate No. 1451 of the Agency for Development of Information and Mass Communications under the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan.

 • The Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES)
  Vol. 1 No. 1 (2021)

  JARTES publishes a new issue every month and accepts articles in the following areas:

  - Exact and natural sciences
  - Pedagogical sciences
  - Social sciences and humanities
  - Technical sciences
  - Medical sciences

  The scientific journal has Certificate No. 1451 of the Agency for Development of Information and Mass Communications under the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan.

 • International Multidisciplinary Conference “Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World”
  2023

  We invite doctoral students, researchers, graduate students, and students to participate in the international conference. Based on the conference results, a collection of conference proceedings will be published with the assignment of UDC and LBC codes and subsequent placement on the Google Scholar platform.

  The publisher is the publishing house XALQARO TADQIQOT LLC, the collection is assigned an ISBN (USA).

  Conference languages: English, Russian, Uzbek.

 • International Multidisciplinary Conference of Modern Scientific Research
  2022

  We invite doctoral students, researchers, graduate students, and students to participate in the international conference. Based on the conference results, a collection of conference proceedings will be published with the assignment of UDC and LBC codes and subsequent placement on the Google Scholar platform.

  The publisher is the publishing house International Research LLC, the collection is assigned an ISBN (USA).

  Conference languages: English, Russian, Uzbek.

 • Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES)
  Vol. 1 No. 12 (2022)

  JARTES publishes a new issue every month and accepts articles in the following areas:

  - Exact and natural sciences
  - Pedagogical sciences
  - Social sciences and humanities
  - Technical sciences
  - Medical sciences

  The scientific journal has Certificate No. 1451 of the Agency for Development of Information and Mass Communications under the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan.

 • Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES)
  Vol. 1 No. 11 (2022)

  JARTES publishes a new issue every month and accepts articles in the following areas:

  - Exact and natural sciences
  - Pedagogical sciences
  - Social sciences and humanities
  - Technical sciences
  - Medical sciences

  The scientific journal has Certificate No. 1451 of the Agency for Development of Information and Mass Communications under the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan.

 • Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES)
  Vol. 1 No. 10 (2022)

  JARTES publishes a new issue every month and accepts articles in the following areas:

  - Exact and natural sciences
  - Pedagogical sciences
  - Social sciences and humanities
  - Technical sciences
  - Medical sciences

  The scientific journal has Certificate No. 1451 of the Agency for Development of Information and Mass Communications under the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan.

 • Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES)
  Vol. 1 No. 9 (2022)

  JARTES publishes a new issue every month and accepts articles in the following areas:

  - Exact and natural sciences
  - Pedagogical sciences
  - Social sciences and humanities
  - Technical sciences
  - Medical sciences

  The scientific journal has Certificate No. 1451 of the Agency for Development of Information and Mass Communications under the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan.

 • Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES)
  Vol. 1 No. 8 (2022)

  JARTES publishes a new issue every month and accepts articles in the following areas:

  - Exact and natural sciences
  - Pedagogical sciences
  - Social sciences and humanities
  - Technical sciences
  - Medical sciences

  The scientific journal has Certificate No. 1451 of the Agency for Development of Information and Mass Communications under the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan.

 • Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES)
  Vol. 1 No. 7 (2022)

  JARTES publishes a new issue every month and accepts articles in the following areas:

  - Exact and natural sciences
  - Pedagogical sciences
  - Social sciences and humanities
  - Technical sciences
  - Medical sciences

  The scientific journal has Certificate No. 1451 of the Agency for Development of Information and Mass Communications under the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan.

 • Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES)
  Vol. 1 No. 6 (2022)

  JARTES publishes a new issue every month and accepts articles in the following areas:

  - Exact and natural sciences
  - Pedagogical sciences
  - Social sciences and humanities
  - Technical sciences
  - Medical sciences

  The scientific journal has Certificate No. 1451 of the Agency for Development of Information and Mass Communications under the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan.

 • Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES)
  Vol. 1 No. 5 (2022)

  JARTES publishes a new issue every month and accepts articles in the following areas:

  - Exact and natural sciences
  - Pedagogical sciences
  - Social sciences and humanities
  - Technical sciences
  - Medical sciences

  The scientific journal has Certificate No. 1451 of the Agency for Development of Information and Mass Communications under the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan.

1-25 of 28