THE ROLE OF SPATIAL FORMS IN EDUCATION: INNOVATIONS FOR 21ST CENTURY EDUCATION

Authors

  • Xusanboyeva Zulfizarxon Academic Lyceum of Tashkent State Pedagogical University named after Nizomiy

Keywords:

Spatial forms in education, 21st-century education, Innovative teaching methods, Active learning environments, Educational technology, Interactive classrooms, Learning space design, Student engagement, Pedagogical innovation, Future of education

Abstract

This article explores the evolving role of spatial forms in education, focusing on the integration of innovative teaching methods to enhance 21st-century learning experiences. In an era marked by technological advancements and changing pedagogical paradigms, educational spaces are undergoing a transformation. The article delves into how spatial design, technology, and interactive classrooms are being leveraged to create active learning environments that promote student engagement and pedagogical innovation. As educators and institutions adapt to meet the demands of the future, understanding the significance of spatial forms in education becomes crucial.

References

Dyui, J. (1916). Demokratiya va ta'lim. Erkin matbuot.

Lai, K. V. va Bower, M. (2019). Birgalikda o'rganishni osonlashtirish uchun SMART sinfini loyihalash, ishlab chiqish va baholash. Kompyuterlar va ta'lim, 133, 43-57. doi:10.1016/j.compedu.2019.01.005

Barrett, P., Chjan, Y. va Moffat, J. (2013). Sinf dizaynining o'quvchilar bilimiga ta'sirini aniqlaydigan yaxlit, ko'p bosqichli tahlil. Bino va atrof-muhit, 59, 678-689.

Ertmer, P. A. va Ottenbreit-Leftvich, A. T. (2013). Jonassenning texnologiyaga asoslangan haqiqiy ta'lim haqidagi qarashlari talab qiladigan pedagogik o'zgarishlarga to'siqlarni olib tashlash. Kompyuterlar va ta'lim, 64, 175-182.

Graham, C. R. (2013). Aralashtirilgan ta'lim bo'yicha yangi amaliyot va tadqiqotlar. In Education Tech Research Dev, 61, 331-334.

Jonson, L., Adams Becker, S., Cummins, M., Estrada, V., Freeman, A., & Ludgate, H. (2013). NMC Horizon Report: 2013 Oliy ta'lim nashri. Yangi media konsortsiumi.

Kerns, D. va Jons, J. (2019). Sinf dizaynining akademik faollikka ta'siri. Journal of Learning Spaces, 8(1), 1-11.

Shahzoda, M. (2016). Faol o'rganish ishlaydimi? Tadqiqotni ko'rib chiqish. Muhandislik ta'limi jurnali, 93(3), 223-231.

Selvin, N. (2017). Ta'lim va texnologiya: asosiy muammolar va bahslar. Bloomsbury nashriyoti.

Downloads

Published

2023-10-13

How to Cite

Xusanboyeva Zulfizarxon. (2023). THE ROLE OF SPATIAL FORMS IN EDUCATION: INNOVATIONS FOR 21ST CENTURY EDUCATION. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 2(3), 93–97. Retrieved from http://ijournal.uz/index.php/jartes/article/view/713